1. Ägarstrategier för kapitaluppbyggnad, uttag, riskbegränsning

Vi visar med olika exempel vad man kan göra för att bygga upp kapital framför allt i aktiebolag. Det är viktigt att veta vilka möjligheter som finns och hur företag kan ägas direkt av fysiska personer eller indirekt genom andra företag. Intressant är också att bygga ägandet på ett säkert sätt och om möjligt undvika risker.

När företaget blir lönsamt är det viktigt att välja metod för att göra uttag från företaget till privatekonomin. I ett antal exempel visar vi vad som kan vara lämpliga möjligheter.