Fallstudier

Exempel 06. Inkomster 2020 för ett pensionärspar som får pensioner och löner samt utdelningar

Pensionärsparet Klas och Pia får under 2020 pensioner och tar ut löner på ett lämpligt sätt. Båda har fyllt 65 år när 2020 börjar. Paret tar också ut utdelningar enligt förenklingsregeln. Beräkning av netto att leva på.

100 kr

eller Abonnera