4. Utländskt bolag

Är ägaren bosatt i Sverige får de svenska skattereglerna användas även för vissa utländska bolag.