Fallstudier

Exempel 61. Företagaren flyttar utomlands, startar utländskt bolag och återkommer till Sverige. Gränsbelopp.

Företagaren får beräkna gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme för tiden som företagaren varit bosatt i annat land inom EES.

100 kr

eller Abonnera