06. Personförsäkringar

Det finns ett stort antal riskförsäkringar som skyddar mot olika risker och det gäller att välja de som behövs mest. Det kan vara risker som skador , sjukdom, död, ansvar eller arbetslöshet. Det finns också många sparförsäkringar där man sparar till sin ålderdom genom pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.