Faktasamlingar

Pensionsförsäkringar

De flesta fast anställda löntagare omfattas av tjänstepension, även kallad avtalspension. De vanligaste avtalspensionerna är ITP1, ITP2, SAF-LO, PA03 inom staten och KAP-KL inom kommun och landsting.

När företag inte är bundna av kollektivavtal är det friare att välja pensionsvillkor.

100 kr

eller Abonnera