Faktasamlingar

6.14 Pensionsförsäkringar

De flesta fast anställda löntagare omfattas av tjänstepension, även kallad avtalspension. De vanligaste avtalspensionerna är ITP 1, ITP 2 inom SAF-LO, PA 03 inom staten och KAP-KL inom kommun och landsting. När företag inte är bundna av kollektivavtal är de friare att välja pensionsvillkor.

100 kr

eller Abonnera