Faktasamlingar

6.06 Sjukvårdsförsäkring

Ger snabb vård och behandling inom primärvården. Du slipper vänta i landstingets vårdkö.

  • Behövs sjukvårdsförsäkringen?
  • Kolla upp det här innan du tecknar sjukvårdsförsäkring.
  • Vad som ingår i en sjukvårdsförsäkring.

100 kr

eller Abonnera