04. Gåva

Det finns olika gåvor och det finns regler som styr hur gåvor mellan makar, gåvor till barn, gåva av fastighet , gåva av bostadsrätt och gåva av livförsäkring ska utformas.