03. Arv och testamente

Här beskrivs vad som gäller när en person dör, vilka som är arvingarna och deras rättigheter. Testamente kan skrivas för att reglera hur man vill att egendom ska fördelas efter sin död. Bouppteckning och bodelning är viktiga dokument efter ett dödsfall.