Faktasamlingar

3.3 Bouppteckning och bodelning vid dödsfall

När ett äktenskap upplöses till följd av att ena maken avlider ska en bodelning göras mellan den avlidne maken och den efterlevande. Här finns innehåll om:

  • Bouppteckning och bodelning vid dödsfall
  • Inkomstskatt och deklarationer
  • Värdering av tillgångar och skulder

100 kr

eller Abonnera