Faktasamlingar

3.2 Testamente

Testamente kan skrivas om man inte är nöjd med arvsreglerna. Här finns innehåll om:

  • Begränsningar i testamenten.
  • Testamentes giltighet.
  • Äganderättsinskränkningar.
  • Återkallelse av testamente.
  • Inbördes testamente.
  • Testamentsexekutor.

100 kr

eller Abonnera