01. Makar

Detta avsnitt handlar om makars egendom och vem som har rätt till egendomen. Det handlar också om hur och varför boet kan delas upp under äktenskapet och hur en bodelning sker vid skilsmässa.