Faktasamlingar

1.2 Bodelning under äktenskap

En bodelning kan göras under bestående äktenskap och blir då en frivillig uppgörelse mellan makar. Innehåller:

  • Bodelning under äktenskap.
  • Skäl att göra bodelning under äktenskap.
  • Skattemässiga skäl att göra en äktenskapsbodelning.

100 kr

eller Abonnera