05. Skydd för personer

Genom försäkringar enligt lag, försäkringar genom kollektivavtal och andra försäkringar har medborgarna ett ekonomiskt skydd. Särskilt pensionerna är av stor betydelse.