3. Företagets avtal

Det är viktigt att hålla reda på innehållet i företagets avtal och var avtalen finns. Här finns enkla hjälpmedel för detta.