Fallstudier

Ägarstrategier, arv och gåva av aktiebolag, finansiering med eget kapital och uttagsmöjligheter privat.