Fallstudier

Exempel 03. Lämpligt löneuttag 2020

När löneuttag ska bestämmas är det bra att ta hänsyn till: – Inkomstskatten. – Sjukpenningen. – Föräldrapenningen. – Pensionsgrundande inkomst. – Inkomstskatten om du fyllt 65 år när året börjar.

100 kr

eller Abonnera