Fallstudier

Exempel 10. Företagaren köper en fastighet att driva rörelsen i

Företagaren bildar ett nytt aktiebolag som får äga fastigheten. Rörelsen kan bedrivas i ett dotterbolag till fastighetsbolaget. Fastighetsbolaget är till viss del skyddat om rörelsebolaget skulle gå dåligt.

100 kr

eller Abonnera