Fallstudier

Exempel 18. Hur äga aktier?

Detta exempel tar upp vad som gäller vid aktieägande samt skillnader vid privat ägande respektive ägande genom aktiebolag.

100 kr

eller Abonnera