Fallstudier

Exempel 11. Företagaren driver rörelse i ett aktiebolag och ska förvärva en fastighet att driva rörelse i

Ett alternativ till exempel 10 är att företagaren istället förvärvar fastigheten privat och hyr ut den till rörelsebolaget. Fördelar och nackdelar.

100 kr

eller Abonnera