Fallstudier

Exempel 14. Personer vill begränsa riskerna och driver verksamheten i kommanditbolag

Två personer driver rörelse i ett kommanditbolag med ett aktiebolag som komplementär. De två personerna äger var sitt aktiebolag som är kommanditdelägare.

100 kr

eller Abonnera