09. Investeringar

Ett antal grundregler för investeringar i bostadsrätter , villor och värdepapper. Även investeringar i fåmansföretag och i koncernbolag beskrivs speciellt ur skattesynpunkt.

 • Faktasamlingar
  Platshållare

  9.1 Bostadsrätter

  Innehåller:

 • Faktasamlingar
  Platshållare

  9.2 Villafastigheter

  Innehåller:

 • Faktasamlingar
  Platshållare

  9.3 Värdepapper

  Innehåller:

 • Faktasamlingar
  Platshållare

  9.4 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

  Innehåll:

 • Faktasamlingar
  Platshållare

  9.5 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

  För att ta bort beskattning i flera led infördes 1 juli 2003 regler om att kapitalvinst och utdelningar på näringsbetingade andelar skulle vara skattefria.