Faktasamlingar

9.5 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

För att ta bort beskattning i flera led infördes 1 juli 2003 regler om att kapitalvinst och utdelningar på näringsbetingade andelar skulle vara skattefria.

  • För kapitalplaceringsaktier skapades en ”aktiefålla”.
  • För vissa fastigheter skapades en ”kvittningsfålla”.

100 kr

eller Abonnera