08. Risker med företag

Ett rörelsedrivande företag är utsatt för många risker som inte alltid kan täckas genom försäkringar. Ledningen i företaget kan bli ansvariga för vissa skulder och ibland för samtliga skulder vid en konkurs. Borgensåtaganden kan också innebära risker.

 • Faktasamlingar
  Platshållare

  8.1 Konkurs

 • Faktasamlingar
  Platshållare

  8.2 Borgensåtaganden

  Borgen innebär att en fysisk eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan.