Faktasamlingar

8.2 Borgensåtaganden

Borgen innebär att en fysisk eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan.

  • Enkel borgen.
  • Solidarisk borgen.
  • Preskription i samband med borgen.

100 kr

eller Abonnera