Faktasamlingar

8.1 Konkurs

  • Konkurs i aktiebolag innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar används för att betala bolagets skulder.
  • Förmånsrättsordningen innebär att alla borgenärer inte behandlas lika.
  • Kapitalbrist – vad gäller beträffande åtgärder och ansvar?
  • Ansvar för bolagets skatteskulder.

100 kr

eller Abonnera