5. Finansiering av företaget med eget kapital

Nyemission. Att skaffa finansiering genom att få in eget kapital från nya och gamla ägare är ett alternativ när det är svårt att låna i banker eller finansbolag. Här följer några exempel på hur man kan göra.