Fallstudier

Exempel 73. Finansiering av företaget med eget kapital. Nyemission med överkurs

Företaget får in två miljoner kronor. Värde för emissionen fyra miljoner kronor. Värde efter emissionen sex miljoner kronor.

100 kr

eller Abonnera