Fallstudier

Exempel 71. Finansiering av företaget med eget kapital. Nyemission

Nyemission av aktier till kvotvärdet, dvs. ingen överkurs. Samma sorts aktier som tidigare.

100 kr

eller Abonnera