Fallstudier

Exempel 75. Finansiering av företaget med eget kapital. Styrelsen får bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman kan ge styrelsen i uppdrag att skaffa mer kapital till bolaget. Detta kan ske genom bemyndigande för styrelsen att inom vissa ramar fatta beslut om nyemission.

100 kr

eller Abonnera