10. Konsumtion

Detta avsnitt handlar om att hushålla och spara. Miljömässig och social hållbarhet beskrivs.

  • Faktasamlingar
    Platshållare

    10.1 Konsumtion

    Innehåll: