Fallstudier

Exempel 74. Finansiering av företaget med eget kapital. Bygga bolagsstruktur och sedan sälja aktier i rörelsebolaget

Företagaren kan äga A-aktier med 10 röster per aktie genom AB A. Genom ett annat aktiebolag, AB B, kan företagaren äga B-aktier med 1 röst per aktie. AB A och AB B äger vid starten samtliga aktier i rörelsebolaget AB C.

100 kr

eller Abonnera