Fallstudier

Finansiering av företaget med eget kapital. Nyemission med B-aktier

Företagaren behåller bestämmanderätten och får in nytt kapital i bolaget. De nya aktierna får lägre röstvärde än de gamla.

100 kr

eller Abonnera