Faktasamlingar

9.3 Värdepapper

Innehåller:

  • Värdepapper, obligationer och aktier.
  • Skatt på löpande avkastning.
  • Skatt på kapitalvinster.
  • Regler för beräkning av anskaffningsutgift.

100 kr

eller Abonnera