Fallstudier

Exempel 13. Företagaren utvidgar sin verksamhet från Sverige till andra länder

Det svenska rörelsedrivande bolaget kan äga bolag i andra länder. Alternativt bildas ett holdingbolag med begränsad rörelse som äger alla bolagen inklusive det svenska rörelsebolaget.

100 kr

eller Abonnera