Fallstudier

Exempel 08. Fåmansföretagarens uttagsmöjlighet när aktiebolaget varit vilande i fem år

En företagare har byggt upp ett eget kapital på 10 miljoner kronor i sitt ägda aktiebolag. Hen kan ta ut pengarna och betala 25 % skatt, exempelvis genom utdelning efter fem års karens. Under de åren och under uttagsåret får inte företagaren vara verksam i aktiebolaget eller i annat av hen ägt aktiebolag.

100 kr

eller Abonnera