Fallstudier

Exempel 07. Utdelningsmöjligheter enligt förenklingsregeln.

Förenklingsregeln med årliga schablonbelopp började 2006. Antag att ingen utdelning gjorts under åren till och med 2020. Möjlig utdelning till 20 % skatt hos utdelningsmottagaren under 2020 uppgår till cirka 2,6 miljoner kronor.

100 kr

eller Abonnera