Fallstudier

Exempel 05. Inkomster 2020 för ett pensionärspar som får pensioner och löner

Pensionärsparet Klas och Pia får under 2020 pensioner och tar ut löner på ett lämpligt sätt från sitt aktiebolag. Båda har fyllt 65 år när 2020 började. Beräkning av netto att leva på.

100 kr

eller Abonnera