Fallstudier

Exempel 12. Företagaren ger sig in i andra branscher

Företagaren driver elfirma och rörfirma och ska starta en annan verksamhet med försäljning via internet. Det kan vara lämpligt att verksamheten drivs i olika aktiebolag. I detta exempel ägs rörelsebolagen av ett holdingbolag.

100 kr

eller Abonnera