Fallstudier

Exempel 09. Att sälja ett aktiebolag

Företagaren vill sälja aktierna i sitt aktiebolag. Köpeskillingen blir cirka fem miljoner kronor. Företagaren har inte privat behov av att få köpeskillingen utbetald till sig utan önskar genomföra försäljningen skattemässigt fördelaktigt under 2020.

100 kr

eller Abonnera