Fallstudier

Exempel 15. Företagaren äger rättigheter som ger royaltyinkomster

Royaltyinkomster kommer både från Sverige och andra länder. Royaltyinkomster från Sverige går till ett kommanditbolag och royaltyinkomster från andra länder går till ett aktiebolag.

100 kr

eller Abonnera