Fallstudier

Exempel 01. Bygga kapital i aktiebolag på ett säkert sätt

För att begränsa riskerna är det ofta lämpligt att starta ett holdingbolag som äger det rörelsedrivande bolaget. Kapital byggs i holdingbolaget och i dotterbolaget bedrivs rörelsen.

100 kr

eller Abonnera