Fallstudier

Exempel 04. Driva rörelse i firma eller i ett aktiebolag

En faktor som har betydelse i detta val är beskattningen av inkomsten. Om resultatet före ersättning till ägaren inte överstiger cirka 700.000 kronor per år är det bäst med enskild firma när det gäller skatt och sociala avgifter.

100 kr

eller Abonnera