Fallstudier

Exempel 02. Lämpliga uttag från ditt aktiebolag under 2020.

Detta exempel bygger på en företagare som är den ende anställde i företaget. Löneuttag 523.200 kr d.v.s. upp till brytpunkten där statlig skatt börjar.

 

100 kr

eller Abonnera