Faktasamlingar

5.2 Pensionssystemet

Innehåller kunskap om pensionssystemet i Sverige:

  • Allmän pension, dels inkomstpension , dels premiepension.
  • Tjänstepension.
  • Privat pensionssparande.

100 kr

eller Abonnera