Faktasamlingar

5.1 Försäkringar och andra förmåner i Sverige

Här finns översikter över vilka försäkringar som finns enligt lag och vilka försäkringar som kan finnas i kollektivavtal för anställda.

  • Försäkringar enligt lag.
  • Försäkringar enligt kollektivavtal.

100 kr

eller Abonnera