Faktasamlingar

1.1 Makars egendom

Innehåller kunskap om vad som gäller mellan makar beträffande ekonomin.

  • Giftorätten.
  • Enskild egendom.
  • Samäganderätt.
  • Gåva mellan makar.
  • Äktenskapsförord.

100 kr

eller Abonnera