Faktasamlingar

3.1 Arv

När en person avlider uppstår en juridisk person – dödsboet efter den döde som förvaltas gemensamt av dödsbodelägarna:

  • Arvsklasser.
  • Efterlevande make.
  • Efterlevande sambo.
  • Särkullbarn.
  • Arvsavstående.

100 kr

eller Abonnera