Faktasamlingar

4.1 Gåva

En gåva inträffar när någon frivilligt ger något till en mottagare så att mottagaren blir mer förmögen och givaren blir mindre förmögen än före gåvan. Här finns kunskap om:

  • Remuneratorisk gåva.
  • Gåva mellan makar.
  • Gåva till barn.
  • Gåva av fastighet.
  • Gåva av bostadsrätt.
  • Blandade förvärv.
  • Ge bort värdet av en livförsäkring.

100 kr

eller Abonnera