Faktasamlingar

6.02 TFA försäkring

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en avtalsförsäkring som omfattar både arbetare och tjänstemän. TFA lämnar ersättning för kostnader i samband med arbetsskada. TFA gäller bland annat vid:

  • Olycksfall i arbetet.
  • Färdolycksfall.

100 kr

eller Abonnera